dimecres, 6 d’agost de 2008

El guerrer ha de creure

La carta guanyadora del guerrer és que creu sense creure. Però, òbviament, un guerrer no pot dir simplement que creu i deixar les coses així. Això seria massa fàcil. Només creure, sense més, el deslliuraria d'examinar la seua situació. Sempre que un guerrer s'implica amb alguna creença, ho fa perquè aqueixa és la seua elecció. Un guerrer no creu; un guerrer ha de creure.

Traduït de [1998 Castaneda] = Castaneda, Carlos, La rueda del tiempo. Los chamanes del Antiguo México y sus pensamientos acerca de la Vida, la Muerte y el Universo, Madrid, Gaia Ediciones, 1998, p. 157.

Blocs per a navegar